Oczyszczalnie ścieków

Biologiczne oczyszczalnie ścieków typu Variocomp to proste ale zarazem skuteczne urządzenia do oczyszczalnia ścieków bytowych, socjalno-bytowych oraz przemysłowych *. Urządzenia posiadają znak CE - Deklarację zgodności ze zharmonizowaną normą EN PN 12566-3 + A1: 2009. Badania wykonane przez notyfikowane laboratorium potwierdzają skuteczność ich działania.

*- stopień biologiczny

  • K - małe przydomowe - do 20 osób
  • N - kontenerowe - do 150 osób
  • D - prefabrykowane z tworzywa lub wykonane tradycyjnymi metodami "żelbet" -
    do 10 000 osób
Home    O firmie    Oczyszczalnie ścieków    Zbiorniki    Inne    Separatory    Kontakt